Hjem

Tare og blåskjell er fremtida mener Havforskningsinstituttet ! - Les rapporten! - https://www.hi.no/resources/23-2018-Framtidsrettet-mat_1408.pdf

Vi er i ferd med å avslutte 2018 og vi har bak oss et år med store utfordringer med alger, men nå er all fokus på dyrking av sukkertare. Morplanter er tatt ut, og om alt går etter planen vil de bli sjøsatt i februar 2019. Dyrking av tare er noe helt nytt for oss, og håpet er vi har andre vekstforhold og temperaturer enn lengere sør i landet, noe som gjør at vi kan høste senere på året.


Tror at vi også i fremtiden vil se et tettere samarbeid mellom laksenæringa og blåskjellprodusenter. Les mer på: https://kyst.no/nyheter/ny-forskning-gir-styrket-tro-pa-blaskjell-som-lusevapen/


Eller er det mulig å ringe meg for en blåskjellprat! - mvh Arne Samuelsen, 95701264 el. send en e-post: arne@lyngsskjellan.no


Tradisjonelt er det fiske som har vært den viktigste næringsveien, men de senere år har vi sett en stor økning i turismen. I perioden april - til mai har seiler hurtigruta rett forbi vårt blåskjellanlegg. Vi har en hemmelig drøm om at når passerer vårt anlegg, skal de få servert blåskjell produsert i Nord-Troms!

Hurtigrute legger til kai på Havnnes

Vi kan også levere tare av ulike kvaliteter!

Vår visjon er å høste av alle havets ressurser, og der har vi uendelige muligheter. Så langt har vi forsøkt oss på kråkeboller, tang og tare, kongesnegler, strandkrabber osv. Så drømmer du om et spennende måltid litt utenom det vanlige, kan det være lurt å ta kontakt med oss.

 

Les mer på forskningsrådets sider: http://forskning.no/havforskning-planteverden/2015/09/stor-tro-pa-gront-havbruk

 

Copyright © All Rights Reserved