Hjem

2019 har blitt et merkeår for Lyngsskjellan. Selskapet har fått godkjent dagens blåskjellokalitet til også å dyrke makroalger. Konkret forventes de første tarestiklingene å settes i sjøen i februar-mars 2020. og om alt går etter planen høstes i mai-juni 2020. I den anledning er det inngått et samarbeid med Spindelsfisk om etablering av et felles markedsselskap for utvikling av nye tareprodukter. Selskapet heter Lyngen Seaweed AS, og er allerede i gang med en rekke spennende utviklingsprosjekter. Med på laget har vi Lerøy som over flere år har jobbet med tare som ny oppdrettsart gjennom sitt samarbeid med Bellona i selskapet Ocean Forest. 


Tror at vi også i fremtiden vil se et tettere samarbeid mellom laksenæringa og blåskjellprodusenter. Les mer på: https://kyst.no/nyheter/ny-forskning-gir-styrket-tro-pa-blaskjell-som-lusevapen/


Ta gjerne kontakt prat! - mvh Arne Samuelsen, 95701264 el. send en e-post: arsam@online.no


Tare og blåskjell er fremtida mener Havforskningsinstituttet ! - Les rapporten! - https://www.hi.no/resources/23-2018-Framtidsrettet-mat_1408.pdf

Tradisjonelt er det fiske som har vært den viktigste næringsveien, men de senere år har vi sett en stor økning i turismen. I perioden april - til mai har seiler hurtigruta rett forbi vårt blåskjellanlegg. Vi har en hemmelig drøm om at når passerer vårt anlegg, skal de få servert blåskjell produsert i Nord-Troms!

Hurtigrute legger til kai på Havnnes

Vi kan også levere tare av ulike kvaliteter!

Vår visjon er å høste av alle havets ressurser, og der har vi uendelige muligheter. Så langt har vi forsøkt oss på kråkeboller, tang og tare, kongesnegler, strandkrabber osv. Så drømmer du om et spennende måltid litt utenom det vanlige, kan det være lurt å ta kontakt med oss.

 

Les mer på forskningsrådets sider: http://forskning.no/havforskning-planteverden/2015/09/stor-tro-pa-gront-havbruk

 

Copyright © All Rights Reserved